Voor en door buurtbewoners.

Buurtnieuws

OBS de Albatros is gezond!

Basisschool de Albatros heeft voor het tweede jaar het vignet ‘Gezonde
School’ behaald.

Met het vignet ‘Gezonde School’ laat De Albatros zien dat de
school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.
De Albatros is trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan een gezondere leefstijl,
betere schoolprestaties en draagt bij aan het welbevinden van de kinderen. Zo zorgt
De Albatros voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een
fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling
van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en
Sport. Ons schoolplein is groot en de kinderen hebben écht de ruimte om te
bewegen. Natuurlijk gymmen de kinderen in een mooie sportzaal. In de groepen 1
t/m 4 worden er zwemlessen gegeven. De groepen 5 t/m 8 hebben twee maal in de
week een vol uur gym van meester Patrick. Daarbuiten worden er na schooltijd extra
sportactiviteiten georganiseerd. Wilt u meer weten? Kijk op
www.wereldschooldealbatros.nl

Directeur Mark van der Sluijs van De Albatros is trots om een Gezonde School te
zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo ‘Gezonde School’. Zo
kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”
‘Gezonde School’ is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u
meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl .

Nieuws van dordtcentraal uit uw wijk.

Actueel

Auto’s uitgebrand in Zeehavenbuurt

Serie nachtelijke autobranden

Actueel

JouwAtelier geeft werk weg

DORDRECHT – Bij JouwAtelier in Wielwijk wordt op 7 mei een weggeefexpositie gehouden. Schilderijen worden gratis …

Actueel

Dag van de Dialoog Wielwijk

DORDRECHT – Bewoners van Wielwijk kunnen op 6 september praten met medewerkers van allerlei organisaties op de …